Monitor 'nieuw' examenprogramma CKVhttp://kunstcultuur.slo.nl/monitor-ckvMonitor 'nieuw' examenprogramma CKV2018-06-04T22:00:00ZDoet u ook mee aan de Monitor 'nieuw' examenprogramma CKV? Voor de vierdeklassers havo en vwo startte dit schooljaar (2017-2018) het vernieuwde examenprogramma CKV. Wij zijn benieuwd naar de ervaringen en bevindingen van docenten CKV met dit nieuwe ....

Onze experts

Kennisbank