Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Handvaardigheid
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Tekenen
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Competentiegericht onderwijs
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Leerlijn
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

'Ze hoeven het niet door te slikken'. Het leergebied kunst en cultuur in de basisvorming

27-7-2015
Bemmel, H. van, Riele, M. te, & Wervers. E. (2003). 'Ze hoeven het niet door te slikken'. Het leergebied kunst en cultuur in de basisvorming. Enschede: SLO.
ISBN

90 329 2152 5

In deze publicatie, bedoeld voor docenten kunst en cultuur in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, worden de mogelijkheden voor een leergebied kunst en cultuur in de basisvorming en in de nieuwe onderbouw van het voortgezet onderwijs onderzocht. Het eerste deel van dit boekje bevat kenmerken en richtlijnen voor het leergebied kunst en cultuur. Het tweede deel praktijkervaringen van scholen met het werken in een leergebied kunst en cultuur.