Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Havo
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vo
 • Vwo
 • Wo
Vakgebied
 • CKV
 • CKV 2
 • CKV 3
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Beleid
 • Curriculum
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Doorlopende leerlijnen
 • Kennisbasis
 • Landelijk beleid
 • Vernieuwing examenprogramma's
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Art for Art's Sake? The Impact of Arts Education

27-7-2015
Winner, E., Goldstein, T., & Vincent-Lancrin, S. (2013). Art for Art's Sake? The Impact of Arts Education. Parijs: OECD Publishing.
Deze publicatie is van belang voor beleidsmakers, curriculumontwikkelaars, materiaalontwikkelaars, docentenopleiders en docenten kunst en cultuur. Het is een reviewstudie van wetenschappelijk onderzoek naar verschillende effecten van kunsteducatie op schoolprestaties in andere vakken, domeinen of vaardigheden: op niet-kunstzinnige skills (taal rekenen, ruimtelijk inzicht), op skills in denken en creativiteit (probleemoplossend vermogen) en op gedrags- en sociale vaardigheden (zelfvertrouwen, empathie, motivatie). Het rapport constateert een gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de onderzoeksvraag, maar dit mag, volgens de onderzoekers, niet leiden tot de conclusie dat de mogelijke verbanden of neven-effecten van kunsteducatie er niet zijn. Daarnaast blijft de vraag of men de (neven)effecten van kunsteducatie op àndere vakgebieden moet onderzoeken of dat onderzoek naar bijvoorbeeld de vakdidactiek voor kunstvakken niet meer op zijn plaats is? Kunsteducatie heeft een intrinsieke waarde en hoeft zich daarom niet te legitimeren (Art for Art's Sake?). De plaats van kunstvakken in het curriculum lijkt echter vaak aan politiek maatschappelijke tendensen onderhevig te zijn. Het rapport draagt bij aan de gedachtevorming over de rol en positie van kunsteducatie in het huidige en toekomstige curriculum.
Contactpersoon