Sector
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Handvaardigheid
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
 • Beeldende vorming vmbo
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Kerndoelen
 • Leerlijn
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

Beeldend uitgelijnd. Van leergebied kunst en cultuur via CKV naar eindexamen beeldend kunstvakken 2 in het vmbo

27-7-2015
Dinsbach, G., & Lanschot Hubrecht, V. van. (2005). Beeldend uitgelijnd. Van leergebied kunst en cultuur via CKV naar eindexamen beeldend kunstvakken 2 in het vmbo. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor docenten beeldende kunstvakken in het vmbo. Zij schetst een beeld van een leerlijn voor de beeldende vakken vanaf de onderbouw van het vmbo tot aan het examen voor Kunstvakken 2 en geeft antwoord op vragen als wat en hoe leren leerlingen in de onderbouw in het leergebied Kunst & cultuur en met welke kennis, ervaring en houding starten leerlingen in de bovenbouw? De reden voor deze publicatie is dat met de invoering van het vmbo het examenprogramma voor de beeldende vakken is veranderd. Daarbij is in de beschrijving de verandering van de basisvorming meegenomen (met ingang van 1 augustus 2006).