Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
 • Vo
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstzinnige oriĆ«ntatie
 • Muziek
 • Kunstvakken 2
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting PO-VO
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Kennisbasis
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Child Development and Arts Education: A Review of Recent Research and Best Practices

27-7-2015
The College Board. (2012). Child Development and Arts Education: A Review of Recent Research and Best Practices. New York: The College Board. 
Deze publicatie is van belang voor beleidsmakers, curriculumontwikkelaars, materiaalontwikkelaars, docentenopleiders, docenten cultuur in het voortgezet onderwijs en (vak)leerkrachten in het basisonderwijs. Het is een kritisch overzicht van onderzoek naar het verband tussen kunsteducatie en persoonlijke ontwikkeling. Hoewel veel onderzoeken het bestaan van dat verband bevestigen, zijn er minder studies naar de manier waarop de nieuwste inzichten in de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen van invloed zouden kunnen zijn op de manier van lesgeven van kunstdocenten en leerkrachten.