Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
Vakgebied
 • CKV
 • Handvaardigheid
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Kunst algemeen
 • Kunstvakken 1
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Competentiegericht onderwijs
 • Differentiatie
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen

Competentiegericht leren in kunst en cultuur. De rol van beoordeling

27-7-2015
Lanschot Hubrecht, V. van, & Rass, A. (2004). Competentiegericht leren in kunst en cultuur. De rol van beoordeling. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor (vak) leerkrachten in het basisonderwijs, docenten kunst en cultuur in het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders. Zij behandelt de vraag van vo-scholen hoe er recht gedaan kan worden aan de inspanningen van leerlingen bij competentiegericht onderwijs. Bij competentiegericht onderwijs bestaat het leerproces uit betekenisvolle opdrachten waarin leerlingen kennis, houding en vaardigheden dienen te combineren. De publicatie bevat informatie over competentiegericht onderwijs, voorbeelden van analytische beoordelingsschalen en veel praktijkervaringen.