Sector
 • Havo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vwo onderbouw
 • Vmbo
 • Vo
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Kunst algemeen
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
 • Handvaardigheid
 • CKV
 • Kunst en cultuur (leergebied)
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Leermiddelen en ICT
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Kerndoelen
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Concretisering van de kerndoelen Kunst en cultuur. Kerndoelen voor de onderbouw VO

30-7-2015
Rass, A. (2007). Concretisering van de kerndoelen Kunst en cultuur. Kerndoelen voor de onderbouw VO. Enschede: SLO.
Deze website is bedoeld voor docenten kunst en cultuur in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en biedt voorbeelduitwerkingen van de kerndoelen. De voorbeelden zijn bedoeld als inspiratiebron om tot schooleigen invullingen van de kerndoelen te komen. De karakteristiek van de verschillende domeinen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en de letterlijke tekst van de kerndoelen zijn steeds het vertrekpunt bij de uitwerkingen. In de uitwerkingen zijn bij elk kerndoel mogelijke lesideeën en didactische aanwijzingen gegeven. Waar mogelijk zijn deze aangevuld met zogenaamde doorkijkjes van klassensituaties. Op deze website staan voorbeelduitwerkingen voor alle domeinen. Deze zijn per leergebied te downloaden. De uitwerkingen zijn ook per kerndoel op de website te lezen.