Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vso
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
 • Po
Vakgebied
 • CKV
 • Geschiedenis
 • Handvaardigheid
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Inhouden
 • Lespakket
 • Samenhang
 • Vakintegratie
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie
 • Media educatie

Cultureel erfgoed en hedendaagse kunst: begripsverheldering en lesvoorbeelden

27-7-2015
Rass, A., & Tuinen, S. van. (2008). Cultureel erfgoed en hedendaagse kunst: begripsverheldering en lesvoorbeelden. Enschede: SLO.
Deze handreiking is bedoeld voor docenten kunst en cultuur in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Cultureel erfgoed is op scholen meestal geen apart vak, maar wordt geïntegreerd aangeboden bij vakken als geschiedenis, Nederlands of de beeldende vakken. De publicatie laat zien hoe een verbinding gelegd kan worden tussen cultureel erfgoed en hedendaagse kunst en hoe een doorloop tot stand kan worden gebracht van primair onderwijs naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De handreiking biedt lesvoorbeelden voor de onderbouw VO waarbij hedendaagse kunst en cultureel erfgoed centraal staan.