Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vso
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • CKV
 • Handvaardigheid
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
Vakinhoud
 • Globalisering
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Omgaan met verschillen
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Kerndoelen
 • Lespakket
 • Verrijken
Vakspecifiek thema
 • Audiovisuele vormgeving
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Media educatie

Culturele diversiteit binnen de kunstvakken

27-7-2015
Marsman, P., & Tuinen, S. van. (2010). Culturele diversiteit binnen de kunstvakken. Enschede: SLO.
Deze website is bedoeld voor docenten kunst in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en bevat lesmateriaal rondom het thema 'culturele diversiteit binnen de kunstvakken'. Culturele diversiteit is opgevat als het 'kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leerlingen en/of (professionele) kunstenaars'. Het lesmateriaal is voorzien van een lesbrief voor leerlingen, een beoordelingsformulier en materiaal voor de docent. Deze kan het lesmateriaal één op één overnemen, aanpassen aan zijn eigen lessen, manier van lesgeven en doelgroep of slechts als inspiratie voor lessen gebruiken. Het lesmateriaal is opgesteld vanuit ontwerpcriteria, de kunst- en cultuurschijf 'diversiteit' en een format voor het ontwerpen van leerlingenmateriaal. Daarnaast geeft de website enkele inspirerende bronnen (waaronder lesmateriaal) rondom deze thematiek.