Sector
 • Po
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
 • CKV
 • Kunstzinnige oriĆ«ntatie
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Beleid
 • Buitenschools leren
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Doorlopende leerlijnen
 • Handreiking
 • Samenhang
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Een analyse-instrument

27-7-2015
Konings, F. (2011). Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Een analyse instrument. Utrecht: Fonds voor Cultuurparticipatie.
Dit onderzoeksrapport is van belang voor (vak)leerkrachten in het basisonderwijs en voor culturele instellingen met een cultuureducatief aanbod. Hoofdvraag van het onderzoek: welke bijdrage kunnen culturele instellingen leveren aan een doorlopende leerlijn voor cultuuronderwijs in het primair onderwijs? Dit analyse-instrument kan ook gebruikt worden om het aanbod (de inhoud en de afstemming) te verbeteren. Bij de afstemming en het gezamenlijk ontwikkelen van cultuuronderwijs door een culturele instelling en de school spelen vier aspecten een positieve rol: een gedeeld referentie kader, gezamenlijke doelbepaling, gezamenlijk handelen en formaliseren: afspraken vastleggen en evalueren. Bij de inhoud van cultuuronderwijs gaat het om het ontwikkelen van het cultureel zelfbewustzijn van de leerlingen. Hiervoor zijn kennis over cultuur, over de ontwikkeling van de leerlingen en over de inbedding van het aanbod in het curriculum van de school noodzakelijk. Goede afstemming tussen culturele instelling en de school is hier van belang.