Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
 • Vso
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • CKV
 • CKV 2
 • CKV 3
 • Handvaardigheid
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Betekenisvol leren
 • Kerndoelen
 • Planningsinstrument
 • Samenhang
 • Talentontwikkeling
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie
 • Media educatie

Cultuur Centraal. Ontwikkelingen rond cultuurprofielscholen en het leergebied kunst en cultuur in het VO

27-7-2015
Bemmel, H. van, Lanschot Hubrecht, V. van, & Wervers, E.
(2004). Cultuur Centraal. Ontwikkelingen rond cultuurprofielscholen en het leergebied kunst en cultuur in het VO. Enschede: SLO.
In deze publicatie, bestemd voor schoolleiders en vaksecties kunst en cultuur in het voortgezet onderwijs, staan de eerste ontwikkelingen rond de cultuurprofielscholen en het leergebied kunst en cultuur in het vo beschreven. Naast algemene informatie over het leergebied en over cultuurprofilering is er een stappenplan voor het opzetten van een kunst- en cultuurklas.