Sector
 • Basisonderwijs
 • Gymnasium
 • Havo
 • Po
 • Vmbo
 • Vo
 • Vso
 • Vwo
 • Mbo
 • Hbo
Vakgebied
 • CKV
 • Handvaardigheid
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Aansluiting
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Aansluiting VO-HO
 • Beleid
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Landelijk beleid
Vakspecifiek thema
 • Audiovisuele vormgeving
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in een veranderende samenleving

27-7-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2013). Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in een veranderende samenleving. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Deze brief is relevant voor iedereen die zich bezighoudt met kunst en cultuuronderwijs. In de brief aan de Kamer van 10 juni 2013 geeft minister Jet Bussemaker haar visie op het (toekomstige) cultuurbeleid in Nederland. De brief moet een aanzet zijn voor inhoudelijk debat over cultuur, de rol van de overheid en de waarde van cultuur voor de samenleving. In het eerste deel van de brief geeft de minister haar visie op de verschillende waarden van cultuur voor de samenleving. Daarbij gaat zij in op diverse maatschappelijke veranderingen. Daarna beschrijft zij hoe zij haar agenda voor het cultuurbeleid voor de komende tijd zal vormgeven en welke acties hieruit volgen. Vervolgens bespreekt zij ontwikkelingen in het gesubsidieerde stelsel en de wijze waarop zij hiermee wil omgaan. De brief sluit af met een paragraaf over de besteding van het budget voor frictiekosten.