Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Havo
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
 • So
 • So/Vso
 • Vmbo
 • Vo
 • Vwo
 • Wo
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • CKV
 • Dans
 • Drama
 • Filosofie
 • Geschiedenis
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Muziek
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Arm en rijk
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Betekenisvol leren
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Handreiking
 • Inhouden
 • Leerlijn
 • Leraarmateriaal
 • Mediawijsheid
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie
 • Media educatie
 • Mediawijsheid
 • Poëzie

Cultuur in de Spiegel in de praktijk. Een leerplankader voor cultuuronderwijs

29-7-2015
Hoeven, M., van der, Jacobse, A., Lanschot Hubrecht, V., van, Rass, A., Roozen, I., Sluijsmans, L., ... Ekster, W. (2014). Cultuur in de Spiegel in de praktijk. Een leerplankader voor cultuuronderwijs. Enschede: SLO.
Deze handreiking geeft een vertaling van een theoretisch kader voor cultuuronderwijs naar de onderwijspraktijk in primair en voortgezet onderwijs. De publicatie is in eerste instantie bedoeld voor cultuurcoördinatoren en leraren in primair en voortgezet onderwijs, en daarnaast voor schoolleiders, medewerkers van culturele instellingen en andere geïnteresseerden die hun cultuuronderwijs vanuit een fundament vorm willen geven.Het leerplankader biedt een structuur en een gemeenschappelijke taal waarmee cultuuronderwijs schoolbreed en in een doorlopende leerlijn kan worden ingericht en vormgegeven.
Met behulp van dit kader kunnen leraren met elkaar bewuste keuzes maken voor de inhoud van hun onderwijs.