Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Havo
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vo
 • Vso
 • Vwo
 • Wo
Vakgebied
 • Handvaardigheid
 • Klassieke culturele vorming
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Levensbeschouwing
 • Maatschappijleer
 • Maatschappijkunde
 • Nederlands
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
 • Wetenschap en technologie
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
 • Reproductie en evolutie
 • Schrijven
 • Schrijfvaardigheid
 • Literatuur/Fictie
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Aansluiting PO-VO
 • Betekenisvol leren
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Leerlijn
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie
 • Media educatie
 • Mediawijsheid
 • Poëzie

Cultuur in de Spiegel

30-7-2015
Cultuur in de Spiegel. (2013). Verkregen via: http://www.cultuurindespiegel.nl/
Deze website is gericht op (vak)leerkrachten in het basisonderwijs, docenten en vaksecties kunst in het voortgezet onderwijs, (leraren)opleiders en materiaalontwikkelaars. Vanuit het onderwijsveld en de overheid is er een grote vraag naar een goed onderbouwd en volwaardig curriculum voor cultuureducatie. In het meerjarig onderzoek ‘Cultuur in Spiegel’ ontwikkelt de Rijksuniversiteit Groningen samen met SLO een leerplankader voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs gericht op leerlingen van 4 tot 18 jaar. Op deze website staat actuele informatie over het onderzoek.