Sector
 • Havo
 • Gymnasium
 • Havo onderbouw
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
 • Vso
 • Vwo onderbouw
 • Vwo
Vakgebied
 • CKV
 • Handvaardigheid
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
Vakinhoud
 • Reflecteren en evalueren
Vakspecifiek thema
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuureducatie
 • Kunsteducatie
 • Media educatie

Cultuurdossier en Cultuurportfolio. Een eerste schets

27-7-2015
Bemmel, H. van, Rass, A. (2002). Cultuurdossier en Cultuurportfolio. Een eerste schets. Enschede: SLO.
Dit document is bestemd voor docenten kunst en cultuur in het voortgezet onderwijs. Het is een schets van hoe een cultuurportfolio zou kunnen werken. Een cultuurportfolio is een instrument waarmee leerlingen in het voortgezet onderwijs aan een beoordelaar bewijzen laten zien van de kennis, vaardigheden en ervaringen die zij op het gebied van kunst en cultuur bezitten. Het legt vast welke ontwikkeling die leerling binnen- en buitenschools heeft doorgemaakt. In deze notitie wordt een schets gegeven van de inhoud en vorm van het cultuurdossier en het cultuurportfolio en hoe deze functioneel kunnen worden ingezet bij cultuureducatie binnen en buiten de school.