Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
 • Vo
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • CKV
 • Dans
 • Drama
 • Geschiedenis
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Muziek
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Kunsteducatie

Cultuureducatie in primair en voortgezet onderwijs. Monitor 2008-2009

27-7-2015
Oberon & Sardes. (2009). Cultuureducatie in primair en voortgezet onderwijs. Monitor 2008-2009. Utrecht: Oberon/Sardes.
Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt zich, door middel van een monitor cultuureducatie, regelmatig op de hoogte van de laatste stand van zaken op dit terrein. Centrale vraag is: in hoeverre hebben scholen cultuureducatie verankerd in het onderwijs? In het voorjaar van 2009 is een meting gehouden onder een groot aantal scholen. Daarbij is uitgebreid ingegaan op de tijdsbesteding aan cultuureducatie, een doorgaande lijn en integratie met andere leergebieden. Ook is geïnformeerd naar de visie op cultuureducatie, samenwerkingsverbanden op het gebied van kunst en cultuur, personeel en financiën en de wijze van evaluatie. Voor het eerst zijn vragen opgenomen over mogelijke waargenomen effecten en de wijze van beoordeling.