Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vso
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Bewegingsonderwijs
 • CKV 3
 • Dans
 • Kunst en cultuur (leergebied)
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VO-HO
 • Differentiatie
 • Maatwerk
 • Talentontwikkeling
 • Verdiepen
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

De Theaterklas Enschede. Een leerplan over de Theateropleiding van het Stedelijk Lyceum Kottenpark i.s.m. Concordia, Kunst en Cultuur

27-7-2015
Aitink, J., Bemmel, H. van, Huis in 't Veld, M., & Rass, A. (2005). De Theaterklas Enschede. Een leerplan over de Theateropleiding van het Stedelijk Lyceum Kottenpark i.s.m. Concordia, Kunst en Cultuur. Enschede: SLO.
Deze publicatie is interessant voor vo-scholen die zich oriënteren op een profilering als cultuurschool. Het Stedelijk Lyceum Kottenpark, culturele instelling Concordia en SLO (alle te Enschede) hebben samengewerkt aan het ontwikkelen en expliciteren van het leerplan voor de Theateropleiding. Het Stedelijk Lyceum Kottenpark profileert zich als cultuurprofielschool en heeft, in samenwerking met Concordia, in 2002, een Theateropleiding opgericht. De ‘Theaterklas Enschede' is een voorbeeld van hoe een school, samen met een culturele instelling, invulling kan geven aan het differentieel deel van het onderwijsprogramma.