Sector
 • Vo
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • CKV
 • Dans
 • Drama
 • Handvaardigheid
 • Muziek
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
 • Aardrijkskunde
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Talentontwikkeling
 • Opbrengstgericht werken
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie
 • Projectonderwijs
 • Cultuurprofielscholen

De Visitatieprocedure Cultuurprofielscholen. Toetsing van de kwaliteit

27-7-2015
Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De Visitatieprocedure Cultuurprofielscholen. Toetsing van de kwaliteit. Amsterdam: Kohnstamminstituut.
Deze publicatie is van belang voor schoolleiders en vaksecties van cultuurprofielscholen. In dit rapport stelt het Kohnstamminstituut de vraag of de visitatieprocedure en het bijbehorende visitatie-instrument een betrouwbaar en objectief oordeel bieden over de kwaliteit van cultuureducatieprogramma's zoals op een cultuurprofielschool, volgens de Vereniging Cultuurprofielscholen, verwacht mag worden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van bovengenoemde vereniging. De resultaten laten zien dat de proefversie van het instrument grotendeels voldoet aan de eis van betrouwbaarheid: er is in voldoende mate overeenstemming over de interpretatie van de beschreven kenmerken. Dit geldt ook voor het oordeel van het visitatieteam. Ook de minimale eisen voor het lidmaatschap stonden ter discussie.