Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vso
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • CKV
 • Geschiedenis
 • Handvaardigheid
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Nederlands
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
Vakinhoud
 • De tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)
 • De tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)
 • De tijd van Grieken en Romeinen (3000 v C - 500 n C)
 • De tijd van jagers en boeren (tot 3000 v C)
 • De tijd van monniken en ridders (500 - 1000)
 • De tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600)
 • De tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)
 • De tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)
 • De tijd van steden en staten (1000 - 1500)
 • De tijd van televisie en computer (vanaf 1950)
 • Grenzen en identiteit
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Vakintegratie
Vakspecifiek thema
 • Audiovisuele vormgeving
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie
 • Media educatie

De canon in de onderbouw VO. Canon uitwerking van vensters + relatie met diverse vakken

27-7-2015
Boer, M. de, Kaap, A. van der, Oorschot, F., Paus, H., Rozen, I., & Tuinen, S. van. (2009). De canon in de onderbouw VO. Canon uitwerking van vensters + relatie met diverse vakken. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bestemd voor degenen die een beeld willen krijgen van de verschillende canonvensters en  hoe de canonvensters zich verhouden tot de diverse vakken (en leerplannen) in de onderbouw. Primaire doelgroep zijn auteurs en uitgevers, toetsontwikkelaars, leerplanontwikkelaars en opleiders, maar ook docenten. Het leerplankundige instrument laat zien waar en hoe de canon van Nederland een plaats kan krijgen bij verschillende vakken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands en cultuureducatie wordt de relatie van de canon met het betreffende vak beschreven. Auteurs en toetsenontwikkelaars kunnen het instrument gebruiken om concretere uitwerkingen (lesmaterialen, toetsen,  cursussen) bij de canon te maken. Daarnaast kunnen docenten het gebruiken als checklist bij hun methode. Deze publicatie is het vervolg op 'De canon in het primair onderwijs'.