Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Pabo
 • Po
 • So
 • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • CKV
 • Geschiedenis
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Kunstvakken 1
 • Muziek
Vakinhoud
 • De tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)
 • De tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)
 • De tijd van Grieken en Romeinen (3000 v C - 500 n C)
 • De tijd van jagers en boeren (tot 3000 v C)
 • De tijd van monniken en ridders (500 - 1000)
 • De tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600)
 • De tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)
 • De tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)
 • De tijd van steden en staten (1000 - 1500)
 • De tijd van televisie en computer (vanaf 1950)
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Betekenisvol leren
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Kerndoelen
 • Samenhang
 • Vakintegratie
Vakspecifiek thema
 • Audiovisuele vormgeving
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

De canon in het primair onderwijs. Canon uitwerking van vensters + relatie met diverse vakken

27-7-2015
Beker, T., Boer, M. de, Greven, J., Hoogeveen, M., Kooij, C. van der, ... Tuinen, S. van. (2010). De canon in het primair onderwijs. Canon uitwerking van vensters + relatie met diverse vakken. Enschede: SLO.
Deze publicatie is in de eerste plaats bedoeld voor degenen die een beeld willen krijgen van de verschillende canonvensters en bovenal hoe de canonvensters zich verhouden tot de diverse vakken (en leerplannen) in het primair onderwijs. Primair auteurs en uitgevers, toetsontwikkelaars, leerplanontwikkelaars en opleiders, maar ook leerkrachten. Het leerplankundige instrument laat zien waar en hoe de canon van Nederland een plaats kan krijgen bij verschillende vakken in het primair onderwijs. Voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, taal en cultuureducatie wordt de relatie van de canon met het betreffende vak beschreven. Auteurs en toetsenontwikkelaar kunnen het instrument gebruiken om concretere uitwerkingen, materialen, toetsen, en cursussen bij de canon te maken en/of te geven. Daarnaast kunnen leerkrachten het gebruiken als checklist voor de gebruikte methode. Deze publicatie vindt haar vervolg in 'De canon in de onderbouw VO'.