Sector
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Mbo
 • Hbo
Vakgebied
 • CKV
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
 • Muziek
Vakinhoud
 • Arm en rijk
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Aansluiting VMBO-MBO
Vakspecifiek thema
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

De kunst van het kiezen. De loopbaan van creatieve mbo'ers

30-7-2015
Buisman, M., & Dungen, S. van den. (2012). De kunst van het kiezen. De loopbaan van creatieve mbo'ers. Utrecht: ECBO.
ISBN

9789460520549

In dit onderzoek, relevant voor docenten, decanen, mentoren en schoolleiders in het middelbaar beroepsonderwijs, brengt ECBO de (school)loopbaan van 'creatieve' mbo'ers in kaart. Het gaat over mbo-deelnemers die een opleiding gevolgd hebben in de richting kunsten, creatieve zakelijke dienstverlening of media of entertainment. Onderzocht is hoe zij presteren op het mbo en of ze na hun opleiding gaan werken of doorleren. Hoe presteren zij vervolgens op de arbeidsmarkt en hbo, op de korte en lange termijn? Enkele uitkomsten: de instroom in creatieve mbo-opleidingen is de afgelopen jaren veel sterker gestegen dan in andere mbo-opleidingen; vergeleken met niet-creatieve mbo-opleidingen op dezelfde opleidingsniveaus halen creatieve mbo’ers minder vaak een mbo-diploma en creatieve mbo’ers zijn ontevreden over de voorlichting die ze op school krijgen over hun arbeidsmarktperspectief.