Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Wo
Vakgebied
 • CKV
 • Handvaardigheid
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Centraal examen
 • Curriculum
 • Toetsing en examens
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Kennisbasis
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vernieuwing examenprogramma's
Vakspecifiek thema
 • Audiovisuele vormgeving
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie
 • Media educatie

De kunst van het nieuwe. Vier disciplines, één doel. Advies verkenningscommissie kunstvakken

27-7-2015
Leden verkenningscommissie kunstvakken. (2012). De kunst van het nieuwe. Vier disciplines, één doel. Advies verkenningscommisie kunstvakken. Enschede: SLO.
Dit rapport van de Verkenningscommissie Kunstvakken is bedoeld voor vaksecties kunst en cultuur en schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Het is geschreven in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De commissie adviseert over de vraag hoe de kunstvakken als examenvakken in de bovenbouw havo en vwo in de toekomst op eenduidige wijze verankerd kunnen worden. Tevens doet zijn aanbevelingen om tot een duurzame positionering van de kunstvakken in het voortgezet onderwijs te komen. Hiertoe is de commissie afgelopen jaar in voortdurende dialoog geweest met docenten uit de verschillende kunstvakken havo en vwo bovenbouw, vakspecialisten, vertegenwoordigers van culturele instellingen en maatschappelijke organisaties en verschillende opleidingen voor kunstvakdocenten. De titel van dit eindadvies 'De Kunst van het Nieuwe' geeft aan dat de commissie voorstellen doet om te komen tot een nieuwe vorm voor alle kunstvakken als examenvak in de tweede fase. De ondertitel 'Vier disciplines, één doel' verwijst naar het streven van de commissie om met hetzelfde doel voor ogen het beste uit de bestaande kunstvakken te halen.