Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
 • Vso
Vakgebied
 • CKV
 • CKV 2
 • CKV 3
 • Handvaardigheid
 • Intersectoraal
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
Vakinhoud
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie
 • Media educatie

Digitaal cultuurportfolio

27-7-2015
Gemert, J. van, Gerrits, A., & Tuinen, S. van. (2012). Digitaal cultuurportfolio. Utrecht: Vereniging Cultuurprofielscholen.
Deze uitgave van de Vereniging Cultuurprofielscholen is bedoeld voor docenten kunst en cultuur in het voortgezet onderwijs. Hij geeft de stand van zaken weer omtrent de ontwikkeling van een digitaal cultuurportfolio en geeft antwoord op vragen over het hoe en het wat van een digitaal portfolio en hoe een cultuurportfolio in de praktijk werkt. De publicatie is aangevuld met aanbevelingen in de vorm van een programma van eisen, een basisstructuur en een stappenplan voor de invoering van een cultuurportfolio.