Sector
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vso
 • Vo
Vakgebied
 • CKV
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Muziek
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting PO-VO
 • Aansluiting
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Kerndoelen
 • Leerlijn
 • Eindtermen
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Doorlopende leerlijn in de kunst en cultuurvakken (PO-vmbo)

27-7-2015
Meijs, L., & Tuinen, S. van. (2010). Doorlopende leerlijn in de kunst en cultuurvakken (PO - vmbo). Enschede: SLO.
Deze publicatie is van belang voor docenten van de kunstvakken in het vmbo en leerkrachten in de bovenbouw van het primair onderwijs. Het is een overzicht van de doorlopende leerlijn vanuit de kerndoelen in het primair onderwijs naar het vmbo. Het geeft richting en houvast bij het inrichten van de kunstvakken en het afstemmen hiervan op het vervolgonderwijs c.q. het examenprogramma.