Sector
 • Havo
 • Vmbo
 • Vwo
 • Vo
Vakgebied
 • Handvaardigheid
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Kunstvakken 2
 • Kunst en cultuur (leergebied)
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Aansluiting VO-HO
 • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

Doorlopende leerlijnen kunst en cultuur

27-7-2015
SLO. (z.j.). Doorlopende leerlijnen kunst en cultuur. Enschede: SLO.
Dit document is bedoeld voor kunstvakdocenten vmbo en havo/vwo, die leerlingen bewust willen maken van hun kansen in de creatieve sector. Het is een overzichtskaart waarop de vaardigheden van de disciplines dans, drama, muziek en beeldende kunst en vormgeving bij elkaar zijn gezet, zodat leerlingen hun eigen kunstzinnige mogelijkheden kunnen verkennen en versterken. Iedere omschreven kunstvakdiscipline bevat twaalf vaardigheden, waarvan de eerste tien specifiek zijn voor de kunstvakdiscipline. De laatste twee vaardigehden hanteren mbo- of hbo-opleidingen vaak als selectiecriteria. Met behulp van deze overzichtskaart kunnen kunstvakdocenten hun leerlingen stimuleren relevante bewijzen te verzamelen die de doorstroom naar vervolgonderwijs kunnen bevorderen.