Sector
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
 • CKV
 • Kunstvakken 1
Vakinhoud
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Reflecteren en evalueren
 • Produceren en presenteren
 • Kijken en luisteren naar
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Exemplarisch lesmateriaal
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs

Dossier CKV. Praktijkervaringen met CKV op het vmbo

27-7-2015
Landsman, H., Brand, R., Bemmel, H. van, Rass, A., Urlus, A., Jong, M. de, & Wervers, E. (2003). Dossier CKV. Praktijkervaringen met CKV op het vmbo. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor kunstvakdocenten in het vmbo, voor schoolleiders en voor medewerkers van culturele instellingen. Zij bevat de ervaringen van leerlingen, docenten en schoolleiders, consulenten en medewerkers van culturele instellingen met het vak CKV. De ervaringen hebben betrekking op het examenprogramma, de methodiek, zelfstandig werken, de organisatie op school en de vakken in het leergebied kunst en cultuur. In deze publicatie worden tevens de mogelijkheden van culturele instellingen met vmbo-leerlingen geschetst. De verschillende hoofdstukken bevatten tips en voorbeelden direct uit de praktijk.