Sector
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • CKV
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Praktische vaardigheden
 • Schoolexamen
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

Dossier CKV

27-7-2015
Bemmel, H. van, Landsman, H., Ruiter, J. de, & Wervers, E. (2003). Dossier CKV. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor kunstvakdocenten in het vmbo,  schoolleiders en medewerkers van culturele instellingen. Zij bevat de ervaringen van leerlingen, docenten en schoolleiders, consulenten en medewerkers van culturele instellingen met het vak CKV. De ervaringen hebben betrekking op het examenprogramma, de methodiek, zelfstandig werken, de organisatie op school en de vakken in het leergebied kunst en cultuur. In deze publicatie wordt tevens een overzicht gegeven van de mogelijkheden met vmbo-leerlingen voor culturele instellingen. De verschillende hoofdstukken bevatten tips en voorbeelden direct uit de praktijk.
Contactpersoon