Sector
 • Havo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vwo onderbouw
 • Vo
 • Vmbo
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • CKV
 • Kunst en cultuur (leergebied)
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Samenhang
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Kerndoelen
 • Leermiddelen
 • Lespakket
 • Methode

Durf te combineren: Samenhang binnen Kunst en cultuur

30-7-2015
Rass, A., & Tuinen, S. van. (2008). Durf te combineren. Samenhang binnen Kunst en cultuur.
Deze website over samenhang in de kunst- en cultuurvakken is bedoeld voor docenten en projectteams in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs hebben scholen de ruimte om vakken en disciplines in samenhang aan te bieden. Deze website biedt ondersteuning bij het werken aan die samenhang in kunst- en cultuurvakken. Naast een assortiment aan instrumenten, werkvormen, lesvoorbeelden, zijn er vele tips en links naar publicaties en websites te vinden.