Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vso
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • CKV
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
Vakinhoud
 • Aarde, natuur en heelal
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Curriculum
 • Kerndoelen
 • Planningsinstrument
 • Samenhang
 • Vakintegratie
Vakspecifiek thema
 • Audiovisuele vormgeving
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie
 • Media educatie

Durf te combineren: instrumenten en werkvormen voor samenhang binnen kunst en cultuur

27-7-2015
Rass, A., & Tuinen, S. van. (2008). Durf te combineren: instrumenten en werkvormen voor samenhang binnen kunst en cultuur. Enschede: SLO.
Deze publicatie over samenhang in de kunst- en cultuurvakken is bedoeld voor docenten en projectteams kunst in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De nieuwe onderbouw van het voortgezet onderwijs biedt scholen de ruimte om vakken en disciplines in samenhang aan te bieden. Deze handreiking biedt ondersteuning bij het werken aan die samenhang in kunst en cultuur. Naast een assortiment aan instrumenten, werkvormen, lesvoorbeelden, zijn er vele tips en links naar reeds verschenen publicaties en websites in te vinden.