Sector
 • Po
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • Drama
 • Dans
 • CKV
 • Handvaardigheid
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Muziek
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Samenhang
 • Beleid
 • Inhouden
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Kunsteducatie
 • Media educatie

Een hele kunst of geen kunst aan? Hoe een school via inhoudelijk leiderschap cultuureducatie een goede plek geeft

27-7-2015
Jacobse, A., Paus, H., & Roozen, I. (2007). Een hele kunst of geen kunst aan? Hoe een school via inhoudelijk leiderschap cultuureducatie een goede plek geeft. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor leerkrachten, cultuurcoördinatoren en schoolleiders in het basisonderwijs. Er wordt een beeld geschetst van de manier waarop een basisschool de cultuureducatie heeft vernieuwd en verbeterd. Hoe is in dat veranderingsproces het leiderschap verdeeld over directeur, cultuurcoördinator en leraren? De publicatie laat zowel de succes- als de belemmerende factoren zien en geeft mogelijkheden om via inhoudelijk leiderschap te werken aan een lerende gemeenschap op het gebied van cultuureducatie. Om het onderwijs betekenisvoller te maken en tegelijk tijdwinst te boeken zoekt de school naar mogelijkheden om cultuureducatie te integreren in andere vakken. Daarbij probeert zij een doorgaande lijn te ontwikkelen voor groep 1 tot en met groep 8. Zo wordt een beeld geschetst van de manier waarop de school geleidelijk greep krijgt op cultuureducatie. De publicatie besluit met een kijkwijzer die scholen kunnen gebruiken bij de vernieuwing van de cultuureducatie in hun curriculum.