Sector
 • Havo bovenbouw
Vakgebied
 • Dans
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Examenprogramma Kunst (dans) havo

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma Kunst(drama) havo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Dit document is van belang voor docenten kunstvakken in het voortgezet onderwijs, lerarenopleiders en materiaalontwikkelaars, en bevat de globale eintermen van het examenprogramma dans havo. Het bijbehorende vak Kunst (algemeen) wordt afgesloten met een centraal examen. Het deel dans wordt afgesloten met een schoolexamen.