Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • CKV
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Examenprogramma culturele en kunstzinnige vormgeving vwo

30-7-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma culturele en kunstzinnige vormgeving havo/vwo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dit document bevat de globale eindtermen van het examenprogramma culturele en kunstzinnige vormgeving voor havo en vwo en is van belang voor docenten kunstvakken in het voortgezet onderwijs, lerarenopleiders en materiaalontwikkelaars. Het vak wordt afgesloten met een schoolexamen.