Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Handvaardigheid
Vakinhoud
 • Produceren en presenteren
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Reflecteren en evalueren
 • Kijken en luisteren naar
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Examenprogramma handvaardigheid vwo

29-7-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma handvaardigheid vwo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Dit document is van belang voor docenten kunstvakken in het voortgezet onderwijs, lerarenopleiders en materiaalontwikkelaars, en bevat de globale eintermen van het examenprogramma handvaardigheid vwo. Een uitwerking van de specificaties voor het centraal examen staat in de examensyllabus bij dit vak. Voor het schoolexamen bestaat geen voorgeschreven uitwerking. Wel kan de handreiking voor het schoolexamen van dit vak geraadpleegd worden voor suggesties. Deze suggesties hebben echter geen voorschrijvend karakter.