Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Kunst algemeen
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
 • Kunsteducatie
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs

Examenprogramma kunst (algemeen) havo/vwo

29-7-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma kunst (algemeen) havo/vwo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 Dit document is van belang voor docenten kunstvakken in het voortgezet onderwijs, lerarenopleiders en materiaalontwikkelaars, en bevat de globale eintermen van het examenprogramma kunst (algemeen) havo/vwo. Een uitwerking van de specificaties voor het centraal examen staat in de examensyllabus bij dit vak.