Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Examenprogramma kunst (beeldende vormgeving) vwo

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma kunst (beeldende vormgeving) vwo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Dit document is van belang voor docenten kunstvakken in het voortgezet onderwijs, lerarenopleiders en materiaalontwikkelaars, en bevat de globale eintermen van het examenprogramma kunst (beeldende vormgeving) vwo. Het bijbehorende vak Kunst (algemeen) wordt afgesloten met een centraal examen. Het deel beeldende vormgeving wordt afgesloten met een schoolexamen.