Sector
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Muziek
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Examenprogramma muziek vwo

29-7-2015
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2007). Examenprogramma muziek vwo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Dit document is van belang voor docenten kunstvakken in het voortgezet onderwijs, lerarenopleiders en materiaalontwikkelaars, en bevat de globale eintermen van het examenprogramma muziek vwo. Een uitwerking van de specificaties voor het centraal examen staat in de examensyllabus bij dit vak. Voor het schoolexamen bestaat geen voorgeschreven uitwerking. Wel kan de handreiking voor het schoolexamen van dit vak geraadpleegd worden voor suggesties. Deze suggesties hebben echter geen voorschrijvend karakter.
Contactpersoon