Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Vso
 • Wo
Vakgebied
 • CKV
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Interdisciplinariteit
 • Leesvaardigheid
 • Lezen
 • Literatuur/Fictie
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Reflecteren en evalueren
 • Schrijven
 • Spelling
 • Taalbeschouwing
 • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Curriculum
 • Vakdidactiek
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Kerndoelen
 • Leerlijn
 • Samenhang
 • Vakintegratie
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie
 • Poëzie

Ga met een blauw paard dwars door de hoogste bergen: een leerlijn poëzie schrijven en lezen voor het voortgezet onderwijs

27-7-2015
Ebbers, D., & Steeghs, T. (2009) Ga met een blauw paard dwars door de hoogste bergen: een leerlijn poëzie schrijven en lezen voor het voortgezet onderwijs (2e ongewijzigde herdruk). Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor docenten Nederlands en kunstvakken in het voortgezet onderwijs (onderbouw en bovenbouw, van praktijkonderwijs tot en met vwo). Het is een leerlijn poëzie schrijven en lezen, zoals ontwikkeld op de Johan de Witt Scholengroep in Den Haag. Daarnaast bevat deze publicatie een aantal voorbeelden uit andere leerlijnen en aanbod op poëziegebied van onder meer School der Poëzie en Doe Maar Dicht Maar. De leerlijn van de Johan de Witt Scholengroep beschrijft hoe leerlingen zich via verschillende schrijf- en leesniveaus kunnen ontwikkelen. Er zijn uitgebreide toelichtingen op didactiek, organisatie en doelstellingen bij geschreven en er zijn veel lessuggesties opgenomen. Tevens wordt er een relatie gelegd met het leergebied kunst en cultuur. Daarmee kan deze publicatie een instrument zijn voor ieder die werk wil maken van poëzieonderwijs in het voortgezet onderwijs.