Sector
 • Pabo
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Po
Vakgebied
 • Handvaardigheid
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Muziek
 • Filosofie
 • Beeldende vorming vmbo
 • CKV
 • Dans
 • Drama
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Leerlingkenmerken
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Geef mij een potlood en ik ga tekenen

27-7-2015
Monsma, D. (2012). Geef mij een potlood en ik ga tekenen. Rotterdam: Lemniscaat.
ISBN

9789047705208

Dit boek is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met kunsteducatie. De auteur verkent in tientallen gesprekken met kinderen, kunstenaars, docenten en wetenschappers welke factoren de sleutel kunnen zijn voor een culturele levensloop. Waren het ouders, docenten of vrienden die de creatieve vonk ontstaken? En welke rol speelde de omgeving? De auteur constateert dat er een grote verschuiving gaande is in het denken over het onderwijs. Cultuuronderwijs en filosofie zullen een steeds belangrijker plaats in gaan nemen.