Sector
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
Vakgebied
 • CKV
 • Handvaardigheid
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
 • Textiele vormgeving
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VO-HO
 • Curriculum
 • Kennisbasis
 • Leraren
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie
 • Media educatie

Generieke kennisbasis Tweedegraads lerarenopleidingen

27-7-2015
HBO-raad. (2011). Generieke kennisbasis Tweedegraads lerarenopleidingen. Den Haag: HBO Raad.
 
Dit document is bedoeld voor docentopleiders en van toepassing op het gehele tweedegraads onderwijsgebied: het vmbo, de onderbouw van het havo/vwo en het mbo. Het bevat een beschrijving van de conceptuele kennis voor het beroepsdeel waarover een startbekwame docent dient te beschikken. Dit deel van de kennisbasis wordt ook wel 'meesterschap' genoemd. Het andere deel, het vakmanschap, is vastgelegd in de vakspecifieke kennisbasis.