Sector
 • Vo
 • Wo
 • Hbo
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
 • CKV
 • CKV 2
 • CKV 3
 • Filosofie
 • Geschiedenis
 • Handvaardigheid
 • Klassieke culturele vorming
 • Klassieke talen
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
 • Nederlands
 • Textiele vormgeving
 • Wetenschap en technologie
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
 • Literatuur
 • Literatuur/Fictie
 • Techniek-breed
 • Bouw-breed
 • Technologie in de gemengde leerweg
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leraarmateriaal
 • Mediawijsheid
 • Samenhang
 • Verrijken
 • Hoogbegaafdheid
 • Jongerencultuur
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie
 • Media educatie
 • Po√ęzie

Handbook of Creativity

27-7-2015
Sternberg, R.J. (1999). Handbook of Creativity. Cambridge: Cambridge University Press.
Dit document is bedoeld voor docentopleiders en van toepassing op het gehele tweedegraads onderwijsgebied: het vmbo, de onderbouw van het havo/vwo en het mbo. Het bevat een beschrijving van de conceptuele kennis voor het beroepsdeel waarover een startbekwame docent dient te beschikken. Dit deel van de kennisbasis wordt ook wel 'meesterschap' genoemd. Het andere deel, het vakmanschap, is vastgelegd in de vakspecifieke kennisbasis. De GKB voor docentopleidingen is van toepassing
Contactpersoon