Sector
  • Cluster 2
  • Vso
Vakgebied
  • Kunstzinnige oriĆ«ntatie
  • Muziek
Vakinhoud
  • Kijken en luisteren naar
  • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
  • Produceren en presenteren
  • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
  • Omgaan met verschillen
Vakspecifiek thema
  • Kunsteducatie

Handen vol muziek, muziekles en songwriting voor doven

29-7-2015
Segers, E. (2012). Handen vol muziek, muziekles en songwriting voor doven.
Dit is een verslag van een naar muziek maken en beleven door dove leerlingen in het voortgezet onderwijs in Bolivia. Het is interessant voor muziekdocenten, leerkrachten in het basisonderwijs en kunstvakdocenten.
De conclusies zijn dat dove leerlingen muziek kunnen maken en dat met hun hele lichaam kunnen beleven. Ze leren muziek maken en beluisteren, ze leren nieuwe begrippen door tactiel en kinesthetisch te voelen en door te kijken. Ze maken songs met gebarentaal, leren met visuele ondersteuning van grafische systemen en notenschrift en spelen op muziekinstrumenten.
Contactpersoon