Sector
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
 • CKV
 • Kunstvakken 1
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Curriculum
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Handreiking
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

Handreiking schoolexamens Kunstvakken 1 (CKV) vmbo

27-7-2015
Tuinen, S. van. (2007). Handreiking schoolexamens Kunstvakken 1 (CKV) vmbo. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor kunstvakdocenten in het vmbo als handreiking voor de invulling van het schoolexamenprogramma ckv in het vmbo. Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen. De handreiking is niet voorschrijvend, maar vooral bedoeld om docenten ideeën aan te reiken.