Sector
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Kunstvakken 2
 • Beeldende vorming vmbo
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
Vakspecifiek thema
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuureducatie
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

Handreiking schoolexamens beeldende vakken vmbo

27-7-2015
Tuinen, S. van. (2007). Handreiking schoolexamens beeldende vakken vmbo. Enschede: SLO.
Deze handreiking is bedoeld voor docenten beeldende vorming in de vmbo-bovenbouw. Voor de exameneenheden voor beeldende vorming die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen. In deze handreiking kunnen docenten en vaksecties ideeën vinden voor een programma voor het schoolexamen.