Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Havo
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vo
 • Vwo
Vakgebied
 • CKV
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Kunst algemeen
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Methode
 • Referentiekader
 • 21e eeuwse vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

Het creatieve proces

27-7-2015
Lanschot Hubrecht, V. van. (2011). Het creatieve proces. Enschede: SLO.
Op deze kaart is het creatieve proces in de vorm van rubrics concreet uitgewerkt via de lijn ontwerpen, onderzoeken en ondernemen. De kaart is bedoeld voor leerlingen en docenten in de kunstvakken, leraren in opleiding, lerarenopleiders, toetsenmakers en materiaalontwikkelaars, Genoemd in het rijtje ‘21e eeuwse vaardigheden' kan de ontwikkeling van creativiteit rekenen op een brede belangstelling. Kunstvakken leveren daar van oudsher een bijdrage aan.