Het cultuurnetwerk. Over de infrastructuur cultuureducatie per 1 januari 2013

27-7-2015
Tal, M., Hagenaars, P., Hoek, S. van den, Kommers, M.J., & Steenbeek, R. (2012). Het cultuurnetwerk. Over de infrastructuur cultuureducatie per 1 januari 2013. LKCA: Utrecht.
Deze publicatie is gericht op beleidsmakers, culturele instellingen, onderzoekers, docenten kunstvakken en lerarenopleiders. Op een overzichtelijke manier wordt de infrastructuur voor cultuureducatie in Nederland vanaf 1 januari 2013 in beeld gebracht. De publicatie is ingedeeld op basis van drie overheidsniveaus: landelijk, provinciaal en lokaal. Voor elk van die niveaus worden de relevante actoren beschreven en de rol die zij spelen bij binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. Vanuit het veld lichten tien vertegenwoordigers van organisaties die een sleutelrol vervullen in de infrastructuur hun rol daarin kort toe.