Sector
 • Po
 • Pabo
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • Kunstzinnige oriĆ«ntatie
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Reflecteren en evalueren
 • Gesprekken
Leerplankundig thema
 • Buitenschools leren
 • Kerndoelen
 • Leraarmateriaal
 • Samenhang
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Kunsteducatie

In gesprek met het beeld en met elkaar. Beschouwen en reflecteren met kinderen

27-7-2015
Roozen, I. (2009). In gesprek met het beeld en met elkaar. Beschouwen en reflecteren met kinderen. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die met kinderen kunstwerken of werkstukken willen beschouwen en willen reflecteren binnen beeldende lessen. het is met name interessant voor de groepsleerkracht die met kinderen culturele uitstapjes wil maken in eigen wijk of stad. De publicatie bestaat uit praktische handreikingen voor een beeldbeschouwingsgesprek, aangevuld met een aantal uitgewerkte lesvoorbeelden. De lesvoorbeelden zijn zo geschreven dat de leraar deze kan vertalen naar de eigen situatie. De theorie en de lessen sluiten aan bij de kerndoelen 54, 55 en 56 en de uitwerking daarvan in de tussendoelen en leerlijnen Kunstzinnige Oriƫntatie: www.tule.slo.nl
De publicatie biedt een beknopte versie van de theorie uitOgen open, beeldbeschouwen met kinderen van groep 1 t/m 8 (Roozen en Koopmans, 1999).