Sector
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vso
Vakgebied
 • Kunstzinnige oriĆ«ntatie
 • Muziek
 • CKV
 • Dans
 • Drama
 • Beeldende vorming vmbo
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Leraarmateriaal
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Inspiratiebox kunst van de beperking

29-7-2015
LKCA. (z.j.). Inspiratiebox kunst van de beperking. Geraadpleegd op 30 juni 2014, van http://www.lkca.nl/amateurkunst/kunst-en-samenleving/inspiratiebox-kunst-van-de-beperking
Deze website geeft informatie over cultuureducatie aan leerlingen met een beperking en is bedoeld voor (kunstvak-)docenten, medewerkers van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en culturele instellingen. Op deze website vindt u o.a. praktijkvoorbeelden, leermaterialen, literatuurtips en informatie over relevant onderzoek rondom deze thematiek.