Sector
 • Basisonderwijs
 • Gymnasium
 • Havo
 • Po
 • Vmbo
 • Vo
 • Vwo
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • CKV
 • Dans
 • Drama
 • Handvaardigheid
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Muziek
 • Textiele vormgeving
Vakinhoud
 • Arm en rijk
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting PO-VO
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Kunsteducatie
 • Media educatie

International Arts Education Standards: A Survey of the Arts Education Standards and Practices of Thirteen Countries and Regions

27-7-2015
The College Board. (2011). International Arts Education Standards: A survey of the Arts Education Standards and Practices of Thirteen Countries and Regions. New York: The College Board.
The College Board (USA) heeft in 2011 een vergelijkend onderzoek uitgevoerd in vijftien landen naar de inhoud van curricula voor kunsteducatie. De gekozen landen dienden daarbij als inspirerende voorbeelden voor the United States' National Content Standards in the Arts. Nederland is hierbij één van de onderzochte landen geweest.Dit document kan een inspiratie zijn voor beleidsmakers bij het opzetten van een (meer gedefinieerde en onderbouwde)  structuur voor een landelijk leerplankader voor kunst & cultuur. Het geeft zicht op gemeenschappelijkheden en verschillen tussen de verschillende landelijke curricula.
Tevens zijn op dezelfde website een aantal interessante bronnen te vinden, zoals een onderzoek naar de kunstzinnige ontwikkeling van kinderen en de rol van 21st ct skills binnen kunsteducatie.