Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vso
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • CKV 2
 • CKV 3
 • CKV
 • Handvaardigheid
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
Vakinhoud
 • Interdisciplinariteit
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Meten en beheren van resultaten
 • Opbrengstgericht werken
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Keuzemenukaart beoordelen

27-7-2015
Bollegraf, G., & Lanschot Hubrecht, V. van. (2006). Keuzemenukaart beoordelen. Enschede: SLO.
Met behulp van deze keuzemenukaart maken leraren in het voortgezet onderwijs een keuze voor de beoordeling van activiteiten in het leergebied kunst en cultuur. In 'Een 10+: Beoordelen in het leergebied kunst en cultuur' wordt de achtergrondinformatie over het beoordelen en het beoordelingsproces weergegeven: http://www.slo.nl/downloads/archief/Een_2010_2b.pdf/.