Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Pabo
 • Vo
 • Po
Vakgebied
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Filosofie
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
 • Drama
 • Dans
 • Muziek
 • Beeldende vorming vmbo
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Docentenhandleiding
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Betekenisvol leren
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Kijk ik kan zilver maken

27-7-2015
Monsma, D. (2008) Kijk ik kan zilver maken. Rotterdam: SKVR.
ISBN

9789047701040

Kunstvandocenten, leerkrachten en educatieve medewerkers van scholen en culturele instellingen kunnen uit dit ‘kijk- en leesboek’ inspiratie putten om eigen ideeën te vormen over kunsteducatie. Het boek laat zien hoe ieder kind enthousiast gemaakt kan worden voor muziek, woord, beeld, dans en theater. Doel is, volgens de auteur, om kinderen vertrouwd te maken met alle disciplines van kunst. Een doel dat meer binnen bereik komt nu steeds meer brede scholen kunstonderwijs een plek geven in hun schooldag.